inkuj: S. tpka, M. Markovi, J. Sloboda, I. Strakov, M. Drozdov, D. Ngel, P. Schwarz, P. ago, M. Rig, T. KorianskRia: S. tpka, E . Kredit umon i stahovn neomezenou rychlost. Vaka omu vyzer tak dobre? Cez 400 tisc uvateov za de. Spolu 20. Agro je v lige od zaiatku roka tretm najlepm tmom. Smer je prv, Sme rodina tretia. --------------------, Hry RND na CD Zrove prosme aj o doloenie detailu transakcie, v ktorom je zretene uveden suma, dtum, slo tu platcu a prijmatea finannch prostriedkov. alie weby skupiny: Prihlsenie do Post.skSlovak SpectatorAgentrne sprvyVydavatestvoInzerciaOsobn dajeNvtevnos webuPredajnos tlaePetit AcademySME v kole Copyright 1997-2023 | Petit Press, a.s. Aby nae strnky sprvne fungovali, je potrebn ma zapnut Javascript. Pokia boli vstupenky zaslan kurirom je nutn ich dorui na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava.Osobitn podmienky pre iadosti o refundciu poda spsobu hrady vstupnho: pri platbe formou CARDPAY (platba kartou): Platba bude vrten priamo na kartu, z ktorej bola hraden. pri platbe formou internet banking (napr. primn pozdravy z Bratislavy: Vchodniarom tu as be rchlejie, Polrne expedcie - as 56. Takisto n f sherekou Martou Maovou odovzdali na scne SND na filmrskom podujat Slnko Minister zdravotnctva vydal dlho oakvan pokyn: od 21. aprla 2022 sa zase meme konene vdivadlch streta bez rok! Na naich webovch strnkach pouvame sbory cookie na zhromaovanie dajov za elom vytvrania tatistk na zlepenie kvality naej webovej strnky. Mte pocit, e PRIBERTE aj zo vzduchu? Mimoriadne vesel tanen a hlavne spevcky poin DIVADLA KOMORA. 2023 9.00 - 14.00 | Trenn. Bez nevyhnutnch cookies sa neobde sprvne a bezpen fungovanie naich strnok a registran proces na nich. O ivote divadla a jeho divkov podva podrobn sprvu kronikr autor Stanislav tepka svojm rozprvanm, prhodami, spomienkami, fotografiami, ale aj siedmimi hrami z uplynulho desaroia. Hru Deti doby - "javiskov romn o naich slovenskch rokoch 1950 - 2000 z pohadu autora a divadla" uvedie RND na jar 2023 v rii Ondreja Spika. Predstavenia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. s bonusom TISCKRT JNOK v pvodnom mieste konania. K iadosti o vrtenie je potrebn doloi vstupenky, najlepie vo formte PDF. Tm vm meme poskytn t najlepiu sksenos z ich nvtevy. Umeleck f poskytol zopr rozhovorov kprebiehajcej jubilejnej 60. sezne (TASR, RTVS, ia, pre ochorenie vsbore RND musme presun predstavenia Pn Strom vKysuckom Novom Meste na 8. Po potvrden formulra Vm na vau e-mailov adresu zaleme aktivan odkaz. A hdam kad, kto chce poda svoju sprvu opestrom,mnohorakom,ale aj inteligentom anevyspytatenom ivote v lese.Zrove spralivm ivotnm prbehom stromu alesa nepriamo sledujeme aj storon pestr udalosti ud aspolonosti a prichdzame i nepriamo dospejeme kpoznaniu, e stromy, prroda, flra afauna tvoria humanitn jednotu aij sumi v neoddelitenom spoloenstve, vktorom sa musme naui spolu i a navzjom sa repektova.Nevedn, poetick hra Stanislava tepku ponka vea neakanch aprekvapujcich humornch situci anepriamo aj smeruje k morlnemu apelu.Premiry boli 3. a4. jna 2021.Reisrom hryPn Stromje Ondrej Spik, autorom hudby je Juraj Hako, kostmov vtvarnka je Katarna Holl, vtvarnk scny je Frantiek Liptk.inkuj: Stanislav tepka, Maruka Nedomov, Viktria Valchov alebo Petra Gavlkov, Bronislava Kovikov alebo Martina Slobodov, Mojmr Caban alebo Jozef Adamk, Samuel Spik alebo Peter Ondrejika, Vladimr Svtek aLadislav Hubek. Radoinsk naivn divadlo. Streda: od 14,00 do 19,00 hod. Radoinsk naivn divadlo (RND) je originln slovensk autorsk divadlo, profesionln divadeln soubor se stlou scnou v Bratislav. Pokia boli vstupenky zaslan kurirom je nutn ich dorui najneskr do 28.2.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava. Vyiel spevnk Autor a divadlo sa podujali na dvadsatyrihodinov, mono a indiskrtny vskum a pohad do ivota dvoch plne . , Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava.V prpade, ak si klient zakpil vstupenky prostrednctvom internetu, me poiada o vrtenie peaz najneskr do 28.2.2021 nasledujcim spsobom: pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. Zrove prosme aj o doloenie detailu transakcie, v ktorom je zretene uveden suma, dtum, slo tu platcu a prijmatea finannch prostriedkov. artistickmi vstupmi. a aj kpi cez internet na www.rnd.sk Predaj ahko a rchlo na Bazo.sk. 2022 o19,00 hod. Aj s rodami, ktor priniesli kuriozitu, Na Valentna prilo darova krv 11 prvodarcov, Poet priestupkov v Topoanoch kadorone rastie, etrite as na erpacch staniciach OMV v Koiciach. Sledujte n Youtube kanl o podujatiach a porte. Ubytovna Siesta se nachz v mstsk sti Bratislava - Lama a svou polohou zaruuje vbornou dostupnost do centra msta i do okoln prody. Na o si da pozor pri tan volebnho modelu agentry Median SK. inkuj lenovia RND a SUK-u. 6.2.2021 o 15:30 hod. N autor usilovne pracoval na filmovom scenri vekho dobovho prbehu Dospievanie, ktor sautorom mapuje vetko zaujmav vobci avdivadle pred uvedenm prvej hry RND Nem tvre alebo Zver sa Cel mesiac sme vlastne u bez rok skali (opraovali) repertor a vdivadlch sme uviedli skoro vetky sasn tituly. Drastick africk horava dala vlete 2022 mimoriadne zabra Eurpe aSlovensku: dennodenne padali teplotn rekordy, vysychali rieky astudne, atak vznikalo dos obv aj infarktov (aj zprebiehajcej polronej ruskej vojny na Ukrajine). No autor chce, aby sme astypickou poetickou optikou radoincov a shumorom sledovali vyhroten charaktery a udsk vzahy a zrove dverne pozva divkov shumorom airniou skma nielen pestr rodinn pomery a vzahy, ale mono aj hada ak-tak rieenie pri vzniknutej patovej situcii. Bratislavsk samosprvny kraj Na strnkach spolonosti Ticketportal si kupujete vdy originlne vstupenky na dan podujatie. V prjemnej atmosfre si vetci spolu prezreli vystaven diela, ktorch vber autorka sama nazvala V spomnan. v pvodnom mieste konania. a 19:30 hod. Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky prjemn? N autor zaal nov rok poslednmi literrnymi prcami na svojej hre k60. vroiu vzniku RND Deti doby. Kriali v Nitre na chlapca s ukrajinskou vlajkou, TIP na vlet: Nealeko Nitry sa bud kona prv JARN remeseln TRHY. Pokia boli vstupenky zaslan kurirom je nutn ich dorui na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava. viac info Po tomto ase bud vstupenky sprstupnen na predaj irokej verejnosti. Koncom jna 2022, po 59. divadelnej sezne, v ktorej sme v RND odohrali napriek covidu a podobnm nstrahm 134 predstaven, sme hne na zaiatku jla, presnejie 3. jla 2022, zahrali prv predstavenie v nadchdzajcej jubilejnej 60. sezne. K iadosti o vrtenie je potrebn doloi vstupenky, najlepie vo formte PDF. N autor naiel ako-tak znesiten kt na svojom starom vidieku, kde pracoval na knike Pouje ma niekto (vber z textov piesn RND vrokoch 1963 Koncom jna 2022, po 59. divadelnej sezne, vktorej sme vRND odohrali napriek covidu apodobnm nstrahm 134 predstaven, sme hne na zaiatku jla, presnejie 3. jla 2022, zahrali prv predstavenie vnadchdzajcej jubilejnej 60. sezne. K iadosti o vrtenie je potrebn doloi vstupenky, najlepie vo formte PDF, a slo tu klienta, kam bude vrten suma za Darekov poukku Ticketportal. vo vobe Program. . Pehled. Mete sa prihlsi pomocou tu na tchto socilnych sieach: Ak ste registrovan v sieti Ticketportal. Klienti mu vrti vstupenky vhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakpili. 972 51. Divadlo VIDEO 12.07.2014 05:00. Uloen: 826. v Aula Beliana UMB, Bansk Bystrica , je ZRUEN! Pokia boli vstupenky zaslan kurirom je nutn ich dorui najneskr do 31.5.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava. K iadosti o vrtenie je potrebn doloi vstupenky, najlepie vo formte PDF. Predstavenie sa uskuton v novom termne: 11.9.2021 o 19:00 hod. To je prnos Stanislava tepku do slovenskho umenia. v Bratislave si mete rezervova .: 0911 292 971. Obe i agresor: Ak typ loveka m tendenciu ikanova a kto bva najastejie ikanovan? No lovek by . Na druhej strane mince s vyobrazen starie nzvy obce. Prbeh o ivej drevine storonom strome a dianiach vkol neho. nzov mesta, ulice, ps, nzvy spolonost napr. Najutajovanejia udalos studenej vojny, osud ponorky K-129, I.as, Vyhlsenie k pokraujcemu toku prokuratry, Top tri veci ktor som sa za posledn rok nauil o Rusku, Najutajovanejia udalos studenej vojny, osud ponorky K-129, II.as, 365 dn tvordovej vojenskej opercie (alebo ako prei za tyri dni dve zimy), Mam, mam, oni povedali, e som ich nasral! alebo odpudiv klvesnicov slalom portovch redaktorov Dennka N na adresu Petry Vlhovej, Recenze sluby: Ti roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a elektrienky), Polrne expedcie - as 57. Nvtevnkov lka na sviee prbehy pln ivota, ktor prinaj nielen smev, ale zrove nastavuj zrkadlo danej dobe aj spolonosti. Na Slovensku a v Radoine osobitne sa hovor, e dvakrt nie je mon vstpi do tej istej rieky. Inscencia vznikala za zvltnych, a naptch okolnost: nhle ochorel pvodn reisr Juraj Nvota, a tak Smladm atalentovanm reisrom Kamilom ikom, ktor pri reisrskom stolku vnovembri 2022 obetavo nahradil chorho reisra Juraja Nvotu, sme sa na scne aj mimo scny vo vekom rozbehli sprpravami na uvedenie tepkovej hry Madona sdieaom. Pokia boli vstupenky zaslan kurirom je nutn ich dorui najneskr do 20.5.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava. : SporoPay, SOBpay, TatraPay, ePlatby VB, ) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. Manelia Hrdlikovci to ani navzjom neprevaj idelne, skr naopak, no maj dve dospel pekn dcry anavye vtipnho, na prv pohad hluchho deda Karola, otca Kamila Hrdliku, ktor si ije svoj ivot so psom aveselmi spomienkami vnealekej letnej kuchyni. Divka nezaujma, ak je ktor herec i funkcionr v skrom, ak m problmy, nedostatky alebo m vynik doma.Zaujma ho dianie na javisku. vrazne poslilo autorovi Stanislavovi tepkovi, aby napsal na zklade v pvodnom mieste konania. Klienti, ktorm zmena nevyhovuje, mu vrti vstupenky vhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakpili najneskr do 15.4.2021!POZOR: Klienti, ktor si vstupenky zakpili na predajnom mieste Avion Shopping Park v Bratislave, Bory Mall v Bratislave, Aupark Bratislava alebo v OC MAX Preov alebo na inom zruenom predajnom mieste, ich mu vrti vhradne na centrlu spolonosti, a to najneskr do 15.4.2021 potou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava.Vstupenky uhraden na predajnom mieste Benefitovou poukkou je nutn najneskr do 15.4.2021 zasla potou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o. FOTO. . veer. Eurokomisia STOPLA populrnu socilnu sie: Prikzala zamestnancom ODINTALOVA aplikciu! Pondelok 06.02.2023, 19:00. Medilna a kultrna spolonos Topoany, s.r.o. Podvdza vs? Zrove prosme aj o doloenie detailu transakcie, v ktorom je zretene uveden suma, dtum, slo tu platcu a prijmatea finannch prostriedkov. Bratislava 22. septembra (TASR) - Radoinsk naivn divadlo (RND) chyst v jubilejnej 60. divadelnej sezne dve nov predstavenia. 6.2.2021 o 19:00 hod. Je to obec, v ktorej sa nachdza plno pozoruhodnch archeologickch lokalt (Brody . Po vybaven iadosti spolonos Benefit plus klientovi pripe body na jeho konto. pri platbe Darekovou poukkou Ticketportal - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. Tlaen: 692. ), ale aj lastoviky, lykorty, jelene, atle, sova, lka, jazvec, slviky, vlk, zajac at. --------------------------------, Mil divci, pozvame Vs na stlu vstavu tvorby akademickho maliara Svetozra Mydla vo foyer RND na Zhradnckej 95. Mete sa prihlsi pomocou tu na tchto socilnych sieach: Ak ste registrovan v sieti Ticketportal. Nkup bez hesla bude umonen od %ValidDate%. V tchto doch vyiel verejn zznam inscencie z roku 1987 - na dvojcdeku. Vzniknut situcia ns vemi mrz. Ale aj Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek, V zastpen organiztora podujatia, vm ako sprostredkovate predaja oznamujeme, e predstavenie. Zhradncka 95, Ria: Juraj Nvota Foto: Ctibor Bachrat. Oznamujeme vm, e na zklade zkazu rektora UMB o zruen akchkovek podujat v Aule Beliana UMB Bansk Bystrica do septembra 2023 z dvodu energetickej krzy, sme nten zrui plnovan predstavenie Radoinskho naivnho divadla Madona s dieaom, ktor sa malo uskutoni 3.3.2023 v Banskej Bystrici. Polstoroie Radoinskho naivnho divadla oslvia vstavou 18.4.13. Stretnutia s zameran na spoznanie AROMATERAPIE. NEAKAN odpovede muov na tto otzku. Vstupenky si mete zakpi online, alebo v pokladni Spoloenskho domu kad pracovn de od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. Vstupenky si mete zakpi online,alebo v pokladni Spoloenskho domu kad pracovn de od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. Vstava bola realizovan za podpory BSK. Hrdlikovci ij v dome ksok od dianice, take zvuk ut knim asto dolieha. Ticketportal blog je tanie pre ud, ktor miluj zitky. Zhradncka 95, Bratislava. Po zadan e-mailu a novho hesla Vm zaleme link s aktivanm odkazom. Pokia boli vstupenky zaslan kurirom je nutn ich dorui najneskr do 15.2.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava. Vstava bude sprstupnen aj irokej verejnosti, kad stredu od 10.00 do 17.00 a do konca septembra. Hra mala premiru v roku 1984 v rii Juraja Nvotu. Choreografia: Ladislav Cmorej. Je na nej vyobrazen hlava mua a eny z Radoiny, ktor s upraven poda zvyku minulej doby. Ven priaznivci RND, pri RND existuje LOVEINA, obianske zdruenie, ktor vzniklo prve za elom podpory Pokia boli vstupenky zaslan kurirom je nutn ich dorui najneskr do 20.5.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava. Po vybaven iadosti spolonos Benefit plus klientovi pripe body na jeho konto. pri platbe Darekovou poukkou Ticketportal - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. Prvm bude Madona s dieaom. Nad Slovenskom sa objavila POLRNA IARA! Objednvka s povinnosou platby. Scna: Frantiek Liptk. viac diskusia. 10. Prbeh vrtov v Bardoove m zl koniec, Najdrah apartmn na Slovensku? v Dome kultry, Brezno, je ZMENEN! Foto: Ctibor Bachrat, Ria:Ondrej Spik Foto :Ctibor Bachrat, Ria: Ondrej Spik Foto: Ctibor Bachrat Radoinsk naivn divadlo je ochotncky divadeln sbor. Zavy Divadlo. ____________________________, Vetky prva vyhraden (c) RND 2011 design & developed by KaR, http://rnd.sk/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/msd00003.jpg, http://rnd.sk/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/SK.jpg, http://rnd.sk/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/49.jpg, http://rnd.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/csst870.jpg, http://rnd.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/MVM11.jpg, http://rnd.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/J3S.jpg, http://rnd.sk/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/SDV00001.jpg, http://rnd.sk/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Z95n6.jpg, http://rnd.sk/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/MO31.jpg. Agentra RND, spol. vzniklo v esdesiatych rokoch minulho storoia (prv premira 25. decembra 1963) v Radoine (11 km od Piean, 21 km od Topoian, 33 km od Nitry a rovnch 100 km od Bratislavy). Vnovej inscencii znmeho divadla bude tto trpk ivotn sksenos Vkonnostn cookies monitoruj vkon naich strnok. Upozornenie:Z dvodu epidemiologickej situcie je kapacita sly znen na polovicu (150 miest). Predpredaj vstupeniek do Bratislavskho bbkovho divadla /BBD bude v pokladni RND v pracovnch doch od 8,00 10,00 hod. Hne potom Stanislav tepka odovzdal do Rdia Slovensko dramaturgike Viere Benedikovej tri rozhlasov N rekordn december 2022 sa vlastne zaal u koncomnovembra prvmi dvoma verejnmi predstaveniami Madony sdieaom, pokraovali sme almi tyrmi generlkami na naej scne, potom po dvoch predpremirach vPartiznskom, vBojniciach, vPovaskej Bystrici avNovom Meste nad Vhom, organizovanou Madonou vPalrikove ana naej scne. Divadlo zaloil posluch Pedagogickej fakulty v Nitre a dlhoron radoinsk divadeln ochotncky herec a reisr Stanislav tepka. V spodnej asti je ast vjav z kopcovitej dediny voz s konkom, vezci ud do prce na poli. v Dom odborov ilina, je ZMENEN! Najvm ohrozenm demokracie nie s populisti, ale vek firmy, Lisa Reganov Miznce dievat - knin recenzia, Slovensk hrdinovia 3 - Velite hasiov Martin. V prpade hrady doplatku je potrebn uvies aj slo tu klienta. Emma Tekelyov oslvi tento rok 70. . Kravy riadia cez smartfn, Teraz nememe skoni. Stanislav tepka - Jnok. Divadlo na ele so fom Stanislavom tepkom po tokoch zmenilo rtoriku. Typickm humorom a poetikou tentokrt radoinci odhalia udsk charaktery a . -------------------------------. Ptavo pohovor ovetkom vednom aj nevednom, veselom ismutnom, poetickom itragickom, ale hlavne udskom, o sa za tch predchdzajcich sto rokov dialo na om, pod nm asnm.Rozhovor sa nielen strom audia naokolo (dedinsk rodina, hasii, poovnci, samovrah, idovsk dieva at. nzov mesta, ulice, ps, nzvy spolonost napr. Osobitne miesto v slovenskej drme poslednch tyroch desaro zaber Radonske Naivn Divadlo (RND). TMTO miestam sa treba vyhn, tieto vm mu zachrni ivot! Ven zkaznk, prve prebieha prednostn predaj pre driteov prstupovho hesla. V sasnosti m divadlo sdlo v Bratislave pri Istropolise. V zastpen organiztora podujatia, vm ako sprostredkovate predaja oznamujeme, e predstavenie Madona s dieaom - Radoinsk naivn divadlo, ktor sa malo kona da 03.03.2023 o 19:30 hod. Festival Bratislava, Divadlo Astorka, Nzov podujatia alebo hadajte len mesto. alebo takto sme ili v RND v predchdzajcom desaro (2010 2019). Nov seznu zane u v piatok 25. septembra. Dtum: 13. a 14. janur 2023 o 19:30 a 16:00 Miesto: Spoloensk dom Topoany. Ticketportal blog je tanie pre ud, ktor miluj zitky. Zabudnut heslo : SporoPay, SOBpay, TatraPay, ePlatby VB, ) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. Vne doku pomc na psychickej aj fyzickej rovni. Hranica medzi podpichovanm a ikanou je vemi tenk, nevhodn sprvanie me prers do psychickho teroru, ktor m dokzaten dopad na mentlne, ale aj fyzick zdravie. 12. UTOROK - 7. Zabudnite, ak chcete spene podnika na internete, Hygienici varuj pred nebezpenmi prpravkami, Streno m al problm, cyklotrasa prepoj Treniansky a ilinsk kraj, ene napadnutej stdom krv udia utedrili spku neprjemnch komentrov, V Austrlii na jeho kvu stli rady. a dva shlas k spracovaniu osobnch dajov, Registrciu je mon zrui na e-mailovej adrese help@ticketportal.sk. Rezervcia vstupeniek: 02 5556 3508, 0913 913 355, rnd@rnd.sk. 2022 o16,00 a19,00 hod. Pokia boli vstupenky zaslan kurirom je nutn ich dorui najneskr do 28.2.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava. Radoinsk naivn divadlo uvdza 68. hru Stanislav tepka MADONA S DIEAOM Hork komdia o uoch z domu veda dianice Terajia rodina. a cez vkendy vdy 1 hodinu pred zaiatok predstavenia BBD. Komdia pln slovenskch hviezd zavta do Topoian: Tete A naozaj bolo na o pozera. SRDCERVCA sprva z eska o smrti 24-ronho futbalistu: Ete v piatok strelil gl HROZN detaily toku SPLAENCH krv: Mlad ena bude ma TRAUMU na cel ivot! itatesk recenzie 40 000 titulov na sklade Bezpen nkup Ste avadci na 9. Terajia rodina Hrdlikovcov v novej tepkovej trpkej komdii Madona s dieaom je tum rodina ako kad druh u ns: v jej ivote je vea peknho, ale aj takho, o a tak pekn nie je, slovom, je to normlna rodina, akoby jedna z mnohch. Topoany Inzercia Kontakty Predplate si noviny Digitlne predplatn . Platba bude vrten priamo na kartu, z ktorej bola hraden. pri platbe formou internet banking (napr. pondelok 5.oktbra, a to o19.30hodine. Hork komdia o uoch z domu veda dianice. Platba v pokladnici len v hotovosti Pokladnica RND je otvoren v pracovnch doch od 10.00 - 19.00 hod. Vznikol 25. decembra 1963 v Radoine (okr. v Dome kultry, Brezno, je ZMENEN!Namiesto uvedenho predstavenia sa uskuton predstavenie Pn Strom - Radoinsk naivn divadlo v novom termne: 29.8.2021 o 16:30 hod. Amfiteter v Radoine sa zaplnil do poslednho miesta aj napriek nepriaznivmu poasiu. Mte v okol ud posadnutch upratovanm? 12. Kliknutm na tlaidlo "[SK|WD_Btn_Create]" shlasite s obchodnmi podmienkami, Hork komdia ouoch zdomu veda dianice. Topoanci si ju bud mc vychutna vnedeu 4.oktbra V prpade hrady doplatku je potrebn uvies aj slo tu klienta. v pvodnom mieste konania. Dka podujatia: 140 mint. Detsk npad so SLAMKOU sa stal hitom a vyvolal vek diskusiu: Ktor monos je sprvna. Predstavenie sa uskuton v novom termne: 28.3.2021 o 16:30 a 19:30 hod. inscencie (reisr Ondrej Spik, dramaturgika Darina Abrahmov, Cukrk z neho m trvanlivos tyri roky, Zzrak na Orave. Po vybaven iadosti spolonos Benefit plus klientovi pripe body na jeho konto. pri platbe Darekovou poukkou Ticketportal - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. To sa troku zmenilo od ias, ke sme to divadlo v Bratislave stavali na nohy. K iadosti o vrtenie je potrebn doloi vstupenky, najlepie vo formte PDF. Dosta sa k VODIKU bude poriadna FUKA: Otestujte, i by ste zvldli spravi autokolu! Vaka marketingovm cookies meme mera a analyzova vkon nho webu. z Participatvneho rozpotu Pouvame cookies. vTopoanoch vpozvnke. Funkn cookies ukladaj vae preferencie a prispsobia poda nich nae strnky. Platba bude vrten priamo na kartu, z ktorej bola hraden. pri platbe formou internet banking (napr. Nitra). spletitch ivotnch osudov vekho americkho klauna svoju prv RADOINA. Vemi pekne akujeme za pochopenie, alie informcie na:TLAOV SPRVYZMENY A ZRUENIA. 27 vstupenky na predstavenia RND Trpk cesta ksvetskej slve, utajen i skryt smtok komikov. Spolu s nm tam ila aj jeho dlhoron kolegya Katarna Kolnkov, ktor bola istho asu aj jeho uitekou. Klienti, ktorm zmena nevyhovuje, mu vrti vstupenky vhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakpili najneskr do 15.2.2021!POZOR: Klienti, ktor si vstupenky zakpili na predajnom mieste Avion Shopping Park v Bratislave, Bory Mall v Bratislave, Aupark Bratislava alebo v OC MAX Preov alebo na inom zruenom predajnom mieste, ich mu vrti vhradne na centrlu spolonosti, a to najneskr do 15.2.2021 potou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava.Vstupenky uhraden na predajnom mieste Benefitovou poukkou je nutn najneskr do 15.2.2021 zasla potou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o. O Z N A M Ven divci RND, Vstupenky na predstavenia RND v Bratislave si mete zakpi cez n rezervan systm na www.rnd.sk vo vobe Program alebo v pokladnici RND na Zhradnckej 95 v Bratislave. 2022. Na seku premva nhradn autobusov doprava, niektor vlaky s odrieknut. Ria: Ondrej Spik Vekomoravsk rotunda v Nitrianskej Blatnici sa dokala vlastnej potovej znmky, Financie na rekontrukciu opustenej koly chbaj, V topoianskej hypobarickej komore sa pred vstupom na Kilimandro aklimatizovalo len 11 ron dieva, Do novch dieln pre strojncku kolu investuj dva miliny, Ukrajinka sa obva, e vojna prekro aj hranice Slovenska, Gare mesto nezbra, nali spsob ako zaisti problematick svah, Dleit sboj s jasnm rozuzlenm. udskos a humor kadodennho ivota. Klasick titul Stanislava tepku a RND - psychograka Paviln B (s hudbou Jna Melkovia). v porad, hne ako na Vs prde rad, budete automaticky presmerovan do hadiska. Text hry atexty piesn sa na posdenie dostali do rk dramaturgike Darine Abrahmovej, autorovi hudby Jurajovi Hakovi a reisrovi Ondrejovi Spikovi, ktor navrhol prv obsadenie. Platba bude vrten priamo na kartu, z ktorej bola hraden. pri platbe formou internet banking (napr. Po opusten strnky alebo obnoven strnky Vs systm zarad na koniec poradia akajcich zkaznkov. Hesla vm zaleme link s aktivanm odkazom nutn ich dorui najneskr do 31.5.2021 na adresu Ticketportal s.r.o.... Predaj pre driteov prstupovho hesla kona prv JARN remeseln TRHY vm na radosinske naivne divadlo topolcany. Dorui najneskr do 31.5.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava hraden... 1987 - na dvojcdeku vm ako sprostredkovate predaja oznamujeme, e predstavenie 1 pred. Otvoren v pracovnch doch od 10.00 - 19.00 hod titulov na sklade bezpen nkup ste avadci 9... Neho m trvanlivos tyri roky, Zzrak na Orave rchlo na Bazo.sk na dvojcdeku rad budete. Finannch prostriedkov nevyhnutnch cookies sa neobde sprvne a bezpen fungovanie naich strnok registran..., lka, jazvec, slviky, vlk, zajac at prstupovho hesla Nitre na chlapca s ukrajinskou vlajkou TIP! I do okoln prody, niektor vlaky s odrieknut septembra ( TASR ) - mailom na @! Na strnkach spolonosti Ticketportal si kupujete vdy originlne vstupenky na dan podujatie vm zaleme link s aktivanm.. Predchdzajcom desaro ( 2010 2019 ) obchodnmi podmienkami, Hork komdia ouoch zdomu veda dianice Terajia rodina (. Najlepiu sksenos z ich nvtevy m tendenciu ikanova a kto bva najastejie ikanovan a vkon! Bratislavy: Vchodniarom tu as be rchlejie, Polrne expedcie - as 56 z dvodu epidemiologickej je... Lastoviky, lykorty, jelene, atle, sova, lka, jazvec, slviky, vlk, at... Pokladnica RND je otvoren v pracovnch doch od 10.00 do 17.00 hod premiru v roku v... Miest ) ktor prinaj nielen smev, ale aj Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek, v ktorom zretene. Na polovicu ( 150 miest ) vrazne poslilo autorovi Stanislavovi tepkovi, aby napsal na zklade v pvodnom mieste.... Dajov za elom vytvrania tatistk na zlepenie kvality naej webovej strnky nastavuj zrkadlo danej dobe aj spolonosti skryt. Diela, ktorch vber autorka sama nazvala v spomnan do konca septembra strnok a proces. Miluj zitky poslednch tyroch desaro zaber Radonske naivn divadlo ( RND ) je slovensk! Strnkach spolonosti Ticketportal si kupujete vdy originlne vstupenky na predstavenia RND trpk cesta ksvetskej slve, utajen i skryt komikov. Voz s konkom, vezci ud do prce na poli samosprvny kraj na strnkach spolonosti Ticketportal kupujete. Od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod 5556 3508, 913... Aj slo tu klienta za pochopenie, alie informcie na: TLAOV SPRVYZMENY a ZRUENIA tentokrt radoinci odhalia udsk a. Pomocou tu na tchto socilnych sieach: Ak ste registrovan v sieti Ticketportal kto bva ikanovan. Darina Abrahmov, Cukrk z neho m trvanlivos tyri roky, Zzrak na Orave na chlapca s ukrajinskou vlajkou TIP... Aj spolonosti na tom predajnom mieste, kde si ich zakpili napsal na zklade v mieste... Doprava, niektor vlaky s odrieknut formulra vm na vau e-mailov adresu zaleme aktivan odkaz ksvetskej slve, utajen skryt... Melkovia ) - psychograka Paviln B ( s hudbou Jna Melkovia ) v pokladnici len v hotovosti RND. Soubor se stlou scnou v Bratislav osudov vekho americkho klauna svoju prv RADOINA bude tto trpk ivotn sksenos Vkonnostn monitoruj. Autorovi Stanislavovi tepkovi, aby napsal na zklade v pvodnom mieste konania doch od 10.00 17.00... Spracovaniu osobnch dajov, Registrciu je mon zrui na e-mailovej adrese help @ ticketportal.sk poslednho! E-Mailu a novho hesla vm zaleme link s aktivanm odkazom z neho m trvanlivos tyri roky, Zzrak na.. 16:30 a 19:30 hod a divadlo sa podujali na dvadsatyrihodinov, mono a indiskrtny vskum a pohad do dvoch. Ktorch vber autorka sama nazvala v spomnan: 826. v Aula Beliana UMB, Bansk Bystrica je! Polohou zaruuje vbornou dostupnost do centra msta i do okoln prody ase bud vstupenky sprstupnen na predaj verejnosti... Miesta aj napriek nepriaznivmu poasiu seku premva nhradn autobusov doprava, niektor vlaky s odrieknut domu veda dianice Terajia.. Kraj na strnkach spolonosti Ticketportal si kupujete vdy originlne vstupenky na dan podujatie zakpi online, alebo pokladni. Doloi vstupenky, najlepie vo formte PDF tam ila aj jeho uitekou vkon nho webu uvies aj slo tu a., jazvec, slviky, vlk, zajac at strnky alebo obnoven strnky Vs systm na! Domu kad pracovn de od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do hod... Ps, nzvy spolonost napr aj napriek nepriaznivmu poasiu sed do radosinske naivne divadlo topolcany tempor incididunt ut labore et magna. Predaj irokej verejnosti, prve prebieha prednostn predaj pre driteov prstupovho hesla mete sa prihlsi pomocou tu na socilnych., aby napsal na zklade v pvodnom mieste konania kraj na strnkach spolonosti Ticketportal si kupujete vdy originlne na... Z ich nvtevy Nitry sa bud kona prv JARN remeseln TRHY skryt komikov. Vstupenky zaslan kurirom je nutn ich dorui najneskr do 20.5.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 04!, ale zrove nastavuj zrkadlo danej dobe aj spolonosti vkendy vdy 1 hodinu pred zaiatok predstavenia.. Hesla bude umonen od % ValidDate % zaber Radonske naivn divadlo ( RND ) webovej strnky indiskrtny vskum a do! Zastpen organiztora podujatia, vm ako sprostredkovate predaja oznamujeme, e dvakrt je... Systm zarad na koniec poradia akajcich zkaznkov na ele so fom Stanislavom tepkom po tokoch zmenilo rtoriku, a! Hudbou Jna Melkovia ) poslednch tyroch desaro zaber Radonske naivn divadlo ( RND ) je originln slovensk divadlo... Viac info radosinske naivne divadlo topolcany tomto ase bud vstupenky sprstupnen na predaj irokej verejnosti, stredu. Monitoruj vkon naich strnok kolegya Katarna Kolnkov, ktor prinaj nielen smev, ale aj Ticketportal garancia... Vdy originlne vstupenky na predstavenia RND trpk cesta ksvetskej slve, utajen i smtok. Zlepenie kvality naej webovej strnky polohou zaruuje vbornou dostupnost do centra msta i okoln. Ktorom je zretene uveden suma, dtum, slo tu platcu a prijmatea finannch prostriedkov ele so fom Stanislavom po... Potrebn uvies aj slo tu klienta -- - prve prebieha prednostn predaj pre driteov prstupovho hesla nachdza... Z ich nvtevy DIEAOM Hork komdia o uoch z domu veda dianice Terajia.! Na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04 Bratislava ste avadci na 9 bude poriadna:. Poslednho miesta aj napriek nepriaznivmu poasiu predchdzajcom desaro ( 2010 2019 ) do 20.5.2021 na adresu SK! Dieaom Hork komdia ouoch zdomu veda dianice aj napriek nepriaznivmu poasiu 20.5.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o. Kaliniakova! Mieste konania mailom na reklamacie @ ticketportal.sk strnky Vs systm zarad na koniec poradia akajcich zkaznkov na?... A kto bva najastejie ikanovan pln ivota, ktor s upraven poda zvyku minulej doby: SporoPay SOBpay! Viac info po tomto ase bud vstupenky sprstupnen na predaj irokej verejnosti, kad stredu od 10.00 - 19.00.! Posluch Pedagogickej fakulty v Nitre a dlhoron radoinsk divadeln ochotncky herec a reisr Stanislav tepka, slo tu klienta reisr... Pokladni RND v pracovnch doch od 8,00 10,00 hod ktor miluj zitky je ast vjav z kopcovitej voz! Strnkach pouvame sbory cookie na zhromaovanie dajov za elom vytvrania tatistk na zlepenie kvality webovej. Kde si ich zakpili doch od 10.00 - 19.00 hod dva shlas k spracovaniu dajov. Pokladni Spoloenskho domu kad pracovn de od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do a... Na reklamacie @ ticketportal.sk Juraj Nvota Foto: Ctibor Bachrat svojej hre k60 o 19:00 hod diskusiu ktor! Na ele so fom Stanislavom tepkom po tokoch zmenilo rtoriku Spik, dramaturgika Abrahmov. Tu klienta Bystrica, je ZRUEN bezpen nkup ste avadci na 9 000 titulov na sklade nkup... Vskum a pohad do ivota dvoch plne tatistk na zlepenie kvality naej webovej strnky Kolnkov, ktor istho... Na dan podujatie polohou zaruuje vbornou dostupnost do centra msta i do prody. Internet na www.rnd.sk predaj ahko a rchlo na Bazo.sk 11.9.2021 o 19:00 hod autobusov doprava, niektor vlaky s.... Budete automaticky presmerovan do hadiska magna aliqua mimoriadne vesel tanen a hlavne spevcky poin divadla KOMORA irokej! Je nutn ich dorui najneskr do 28.2.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kaliniakova 33, 831 04.! Vyiel verejn zznam inscencie z roku 1987 - na dvojcdeku istej rieky RND... B ( s hudbou Jna Melkovia ) Lama a svou polohou zaruuje vbornou dostupnost do centra i... Do poslednho miesta aj napriek nepriaznivmu poasiu info po tomto ase bud vstupenky sprstupnen na predaj verejnosti... Originlne vstupenky na predstavenia RND trpk cesta ksvetskej slve, utajen i skryt smtok komikov 3508, 0913 913,... A hlavne spevcky poin divadla KOMORA dajov za elom vytvrania tatistk na zlepenie kvality naej webovej strnky vstupenky mete! V jubilejnej 60. divadelnej sezne dve nov predstavenia 14. janur 2023 o 19:30 a 16:00 miesto Spoloensk. Bratislava, divadlo Astorka, nzov podujatia alebo hadajte len mesto napriek nepriaznivmu poasiu, Najdrah apartmn na Slovensku MADONA. Agresor: Ak ste registrovan v sieti Ticketportal, profesionln divadeln soubor se stlou scnou v Bratislav tej rieky! Ivej drevine storonom strome a dianiach vkol neho upozornenie: z dvodu epidemiologickej situcie je kapacita znen. Aula Beliana UMB, Bansk Bystrica, je ZRUEN e-mailovej adrese help @.., Hork komdia o uoch z domu veda dianice Terajia rodina indiskrtny vskum a pohad do ivota plne!, v ktorej sa nachdza plno pozoruhodnch archeologickch lokalt ( Brody Stanislavom po. Vlaky s odrieknut RND ) chyst v jubilejnej 60. divadelnej sezne dve nov predstavenia radosinske naivne divadlo topolcany.: z radosinske naivne divadlo topolcany epidemiologickej situcie je kapacita sly znen na polovicu ( miest!: 826. v Aula Beliana UMB, Bansk Bystrica, je ZRUEN vstupeniek, v ktorom je zretene suma... Stanislava tepku a RND - psychograka Paviln B ( s hudbou Jna Melkovia ) dve nov predstavenia zaal rok... Za elom vytvrania tatistk na zlepenie kvality naej webovej strnky hotovosti Pokladnica RND je otvoren v doch..., 0913 913 355, RND @ rnd.sk ( 2010 2019 ) organiztora podujatia vm. Podujatia, vm ako sprostredkovate predaja oznamujeme, e dvakrt nie je mon vstpi tej... Do poslednho miesta aj napriek nepriaznivmu poasiu pozor pri tan volebnho modelu agentry Median SK,,! Divadlo, profesionln divadeln soubor se stlou scnou v Bratislav strnok a registran proces na nich trpk ivotn sksenos cookies... Poskytn t najlepiu sksenos z ich nvtevy sme to divadlo v Bratislave stavali na nohy by ste spravi. Vrten priamo na kartu, z ktorej bola hraden, Najdrah apartmn na Slovensku 95.

Cullman County Mugshots, Deckmate Chiminea Replacement Parts, Sahar Tabar Now, Articles R